112Groningen.nl

Twitter RSS
Consequenties voor Ziegler in verband met het COVID-19 virus.
30-03-2020, Tekst en foto Ziegler brandweertechniek B.V.

Consequenties voor Ziegler in verband met het COVID-19 virus.


Winschoten - Ingevolge de maatregelen die zijn genomen en de informatie die komt vanuit het RIVM van het COVID-19 virus, heeft Ziegler in het belang van de gezondheid besloten dat de werkzaamheden vanaf 1 april 2020 zoveel mogelijk thuis plaatsvinden.
Alle  medewerkers  blijven echter, op de voor u gebruikelijke mailadressen, bereikbaar. Uitgaande leveringen, zoals bijvoorbeeld (reserve)onderdelen blijven zoveel mogelijk dagelijks plaats vinden. Het kan hier en daar tot een vertraging komen, hiervoor vragen wij uw begrip.

 

De serviceafdeling blijft  telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van ons kantoor in Winschoten. Per geval zal worden bekeken of een storing / reparatie direct moet worden opgelost of uitgevoerd of later kan worden afgewikkeld. Voor direct noodzakelijke ondersteuning blijven wij, zoals gebruikelijk, voor u klaar staan.

 

Voor de logistieke goederenafhandeling geldt, dat er geen goederen kunnen worden aangenomen. Uitzondering hierop zijn spoedbestellingen. Aflevering daarvan kan geschieden, maar wel pas na vooraf gemaakte afspraak.

 

Voor wat betreft de productie en leveringen van nieuwe voertuigen  is besloten de productie  compleet stil te leggen.

 

Deze maatregelen gelden tot in elk geval 10 april 2020, en zo lang als daarna noodzakelijk is.

 

De informatie die wij van de overheid, het RIVM en al onze overige partners krijgen, verschilt soms van uur tot uur. Ons managementteam overlegt elke vrijdag of de bovengenoemde situatie dient te worden verlengd.

 

Wij houden u vanzelfsprekend  op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra de situatie wijzigt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Nadat er zicht is op een situatie waarin leveringen weer volgens een schema kunnen plaatsvinden, zullen wij met u in overleg treden om de impact van de crisisperiode te bespreken.

 

Namens alle medewerkers van Ziegler Bandweertechniek B.V. spreken wij de hoop uit, dat uw gezondheid goed blijft en wij deze crisis, met zo min als mogelijk moeilijkheden, samen goed doorstaan.

 

 

   
Archief

Timpweg Raamdecoratie Groningen
De Koffiewinkel
Rijschool Van Der Heijde OOG Digitaal Dijkemas Autoglas
Woningontruiming Groningen en Verhuizingen Groningen