112Groningen.nl

Twitter RSS
Gediplomeerden beloond voor hun prestaties
13-12-2019, ingezonden

Gediplomeerden beloond voor hun prestaties


Niebert - Gediplomeerden beloond voor hun prestaties op de jaarlijkse ouderavond ter afsluiting van het jaar van Jeugdbrandweer Westerkwartier.

Donderdagavond 12 december heeft Jeugdbrandweer Westerkwartier onder het genot van een hapje en een drankje hun jaarlijkse ouderavond gehouden. Op deze avond worden alle geslaagden voor hun examen in het zonnetje gezet.

 

Arjen Knapper en Roos van Opbergen zijn geslaagd voor hun junioren examen. Desiree de Groot en Maurits Smit hebben hun felbegeerde papiertje met daarbij behorende speldje aspiranten gekregen.

 

 

 

Daarnaast worden ook alle andere bijzonderheden in de spotlight gezet.  Tijdens de presentatie over het afgelopen jaar door de nieuwe hoofdleidster Sonja v Loenen, blijkt dat het voor JBW Westerkwartier een zeer bewogen jaar te zijn geweest. Het was een jaar van veel ups en downs. Een jubileum jaar. Het 5-jarig bestaan van het jeugdkorps werd dit jaar gevierd in attractiepark Hellendoorn. In maart j.l. organiseerde het jeugdkorps de regionale jeugdbrandweer wedstrijden op Familiepark Nienoord. Alle vijf jeugdkorpsen uit de provincie Groningen kwamen in actie. Ook het jeugdkorps Franeker uit Friesland deed mee aan deze wedstrijden.

 

 

Ook zijn de Jeugdleiders in het voorjaar officieel beëdigd door de Veiligheidsregio Groningen. Helaas waren er ook downs dit jaar. Zaken die je liever niet voorbij ziet komen. In oktober hebben we afscheid genomen van onze Regionale Coördinator JWB-zaken van de Veiligheidsregio Groningen; Arent Anema. Verder hebben er om diverse redenen 6 jeugdleden dit jaar afscheid van ons genomen en ook hebben twee (hoofd)jeugdleiders Paul Dekker en Fred Bosma (tevens de oprichter van het jeugdkorps) van het eerste uur afscheid genomen van het Jeugdbrandweerkorps Westerkwartier. Het was een avond met een lach en een traan. Echter ook hier gaat ook het nieuwe jaar verder voor JBW Westerkwartier. Er zijn inmiddels weer twee nieuwe jeugdleden en een jeugdleider bijgekomen. Ook is er nog een wachtlijst voor nieuwe jeugdleden. Uiteindelijk kunnen we met z’n allen weer terugkijken op een “mooi Brandweer Jaar” en op naar het volgend Lustrum. 

 

Wel willen we graag via deze weg nog een oproep doen aan alle brandweercollega’s uit de brandweerkorpsen van het gebied Westerkwartier om een langs te komen op een oefenavond van onze jeugdbrandweerkorps. Hier hopen wij jullie dan te kunnen enthousiasmeren om ons jeugdleiders team verder uit te breiden waardoor wij nog meer kinderen kunnen blij maken met een plaatsje in het Jeugdbrandweerkorps. 

 

 

 

Informatie verkrijgbaar bij je teamleider of via Sonja van Loenen (westerkwartier@jeugdbrandweer.nl)

 

Gediplomeerden beloond voor hun prestaties Gediplomeerden beloond voor hun prestaties
Gediplomeerden beloond voor hun prestaties Gediplomeerden beloond voor hun prestaties
Gediplomeerden beloond voor hun prestaties Gediplomeerden beloond voor hun prestaties
Gediplomeerden beloond voor hun prestaties Gediplomeerden beloond voor hun prestaties
Gediplomeerden beloond voor hun prestaties Gediplomeerden beloond voor hun prestaties
Archief

Timpweg Raamdecoratie Groningen
De Koffiewinkel
Rijschool Van Der Heijde OOG Digitaal Dijkemas Autoglas
Woningontruiming Groningen en Verhuizingen Groningen